Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AYDIN İLİ KÖRÜKLÜ ÇİZME ÜRETİMİ

El yapımı deri ürünler eskiden Anadolu’nun pek çok yöresinde ata sanatı olarak yürütülürken günümüzde bazı illerimizde eskisi kadar olmasa da halen sürdürülmektedir. Deri işleri içerisinde ise Körüklü çizme; Anadolu’da efeler için dağlarda rahat hareket etmeyi sağlayan, işlenmiş mamul haldeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan derisinden yapılan hem sanatsal hem de kültürel bir değer taşıyan ayakkabı çeşidi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, Aydın ilinde yapılmakta olan körüklü çizme üretimi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, körüklü çizme üretiminde kullanılan araç ve gereçler, körüklü çizmenin bölümleri, körük tipleri, kullanım alanları ve üretim tekniği kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Ayakkabının bölümleri, saya ve sayayı oluşturan elemanlar, taban ve tabanı oluşturan elemanlar, çizme, çizmenin tarihi ve körüklü çizme hakkında literatürde yer alan bilgiler aktarılmıştır. Bu araştırmada tarama tekniğiyle betimleyici araştırma yöntemi kullanılmıştır. Böylece Aydın ili körüklü çizme yapımı hakkında mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada Körüklü çizme ustası Serkan Gündüz ve Efe çizme atölyesinden elde edilen veriler örnek olay niteliğini taşımaktadır. Körüklü çizmenin ilk çıkış ve üretim noktasının Aydın olması ve bu ilin körüklü çizme ile özdeşleşmesi nedeniyle araştırma evreni olarak seçilmiştir. Serkan Usta’nın ise, Aydın’ın en genç ustalarından olması, çalışma ortamında araştırmacıya verdiği destek, şeffaflık ve ulaşılabilir olması nedeniyle “Efe Çizme” atölyesi araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. Körüklü çizmenin, yörük şenliklerinde, deve güreşlerinde, halk oyunları gruplarında kullanımına devam edildiği tespit edilmiştir. Geleneksel yöntemler kullanılarak, emek yoğun bir sanat olarak üretimine devam edilen körüklü çizmede, bu sanata devam edecek çırakların yetişmediği ve bu sanatın meslek olarak kabul görmediği, standart kullanım alanlarının dışında, turizm açısından hediyelik eşya yapımı alanında değerlendirilmediği tespit edilmiştir. Körüklü çizme üretiminde tamamen doğal malzeme kullanılmaktadırKeywords
Ayakkabı, Aydın, Çizme, Deri, Dericilik, Körüklü Çizme

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri