Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK KAVRAMLARININ İLİŞKİSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ

Örgütsel başarı sürecinde literatürde pek çok kuram ve teori söz konusu olmakla birlikte bunların başlangıç noktasında örgütsel öğrenmenin geldiği ifade edilebilir. Örgütsel öğrenme en temel mesleki ya da işe yönelik öğrenmeden başlamak üzere formal görev tanımları dışına çıkarak inovatif ve gelişimsel öğrenmeyi de içermektedir. Örgütsel öğrenme, bir örgütteki bireylerin ve takımların mesleki ve diğer konularda yeni bilgi ve deneyimleri öğrenebilmelerini kapsayan bir kavramdır. Örgütsel düzeyde öğrenebilmeden söz edilebilmesi için bilgilerin işle bağlantılı olması, uygulanabilmesi, buna uygun bir ortamın olması ve geri bildirimlerin olması gerekmektedir. Örgütsel öğretme çok taraflı ve çok katılımcının olduğu bir süreç olduğundan bunun gerçekleştirilebilmesi için örgütsel vatandaşlık davranışı önem arz etmektedir. Zira örgütsel vatandaşlık çalışanların örgütün gerekliliklerin daha ötesinde geçerek ortaya bir değer koyması ve bunu sürdürmesidir. Bu açıdan bakıldığında örgütsel öğrenme süreci ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki doğmaktadır. Bu ilişkinin anlamlı ve amaçlara uygun olabilmesi için örgütsel öğrenme sürecinin geliştirilmesi ve inşa edilmesi gerekmektedir. Örgütsel öğrenme ve örgütsel vatandaşlık kavramlarının ortak noktası ise her iki kavramın yapılan işe rutin dışı katkı verilmesidir. Bu nedenle örgütse öğrenme ve örgütsel vatandaşlık birbirinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. Bu çalışmada literatürde sıklıkla yer bulan ve birbiri ile bağımlı ve bağımsız değişken olarak ilişkileri olan örgütsel öğrenme ve örgütsel vatandaşlık kavramları incelenmiştir.Keywords
Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Vatandaşlık, İşletme, Örgüt

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri