Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


I. PETRO’DAN SSCB’YE RUSYA’DA FİKRİ-SİYASİ HAREKETLER

Öz: Rusya, tarih sahnesine çıkışı itibariyle coğrafi olarak gittikçe genişlemiş ve jeopolitik öneme erişmesi sonrasında, kendisi gibi güçlü olan, güç odaklarının hedefi haline gelmiştir. Bu tehlikeye karşı savunmak için Rusya da askeri, fikri-siyasi önlemler geliştirmiştir. Rusların bu önlemlerinin altında küresel güç olma arzularının yanı sıra, yok olup gitme korkusu da yatmaktadır. Bütün bu hesapların bedelini döneminin iktidarları ve Rusya halkları ağır bir şekilde ödemişlerdir. Rusya’nın geçmişten günümüze fikri-siyasi hareketleri de bu arzu ve endişeler üzerine oturtulmuş ve terakki etmiştir. Avrupa’da zuhur eden fikri-siyasi akımlar, Çarlık Rusya’sında, Çar’a, devlet erkânına ve sonrasında halka sirayet etmiş, toplumun her kesiminden entelektüeller meydana gelmiştir. Rus fikir adamları, “kimlik” ve “adil toplum” inşasıyla ilgili bir kısmını Batı Avrupa’dan ödünç aldıkları teorilerini, Rus gerçekleriyle uzlaştırmaya çalışmışlardır. Rusya tarihinde her dönem var olan Rus entelijansiyası, Rusya’yı evrensel insanlığa ulaştırmanın yolunu aramıştır. Bu entelektüellerin ortak dertleri “Slavlık, Ortodoksluk ve eşit paylaşımcı ahlak” olmuştur. Nihayetinde XIX. yy’ın ilk yarısında dünyada ve Rusya’da ideolojik ve sosyopolitik mücadeleler alev almıştır. Bu mücadeleler, bazı Batılı ülkelerde devrimin zaferi ve ulusal kurtuluş hareketleriyle sona ererken Rusya’da ise yönetici sınıflar mevcut ekonomik ve sosyopolitik düzeni koruyabilmişlerdir. Fakat Rus entelijansiyası ve Rusya halkları, bedeli ne olursa olsun derin bir değişikliğe olan ihtiyacın farkına varmışlardır. Artan ekonomik ve siyasi huzursuzluk, toplumu sarayın diretmeye devam ettiği mevcut rejime karşı, ideolojik bir gerekçe aramaya teşvik etmiştir. XIX. yy’ın ikinci yarısında Rus toplumunun farklı kesimlerini temsil eden ideologlar, toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek programlar geliştirmeye başlamışlardır. Ortaya çıkan fikri-siyasi akımlar Çarlık Rusyası’nı yıkıma sürüklemiş ve Rusya’da yeni bir rejimin kurulmasına yol açmıştır. Rus fikir akımlarından sadece biri olarak 1920’lerde ‘Klasik Avrasyacılık’ adıyla zuhur eden fikriyat ise günümüze kadar var olan ya da artık kaybolan bütün Rus fikir akımlarının sentezi mahiyetindedir. Ekim Devrimi sırasında sürgün edilen entelektüeller arasında doğan Klasik Avrasyacılık, Batı medeniyetinin yüceliğini(!) reddederek, Rus ulusunun ve medeniyetinin benzersizliğini ve ulusal kimliğini, tutucu esaslarla tanımlar. Bu kimliğin sağlamlaştırılması için pratik planlar önerir. Neo-Avrasyacılık, Klasik Avrasyacılıkla görecelidir. Günümüzde Neo-Avrasyacılık, Rusya’da baskın jeopolitik ideolojidir.Keywords
Rusya, Çarlık, Ortodoksluk, Fikir Hareketleri, İdeoloji, Reform, İhtilal.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri