Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FUZULÎ’NİN KASİDE DER-NA’T-I HAZRETİ NEBEVİ’SİNİN ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE ŞAİRİN SU REDİFİNİ KULLANMA NEDENLERİ

Klasik edebiyatımızda gerek nazım gerekse nesir alanında çok önemli şair ve yazarlar yetişmiş, sanat değeri yüksek eserler meydana getirilmiştir. Maddi ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş olan bu eserler, her devirde ilgi ve beğeniyle okunmuş ve milletimizin övünç kaynağı olmuştur. Büyük bir emek, fedakarlık ve sabrın bir ürünü olan bu değerler, zamanın da sınavından geçerek insanı kucaklayan yapılarıyla şaheser olma vasfını kazanmışlardır. XVI. yüzyıl Divan şairlerinden Fuzûlî’nin, Hz. Peygamberi övmek amacıyla keleme aldığı “Kasîde Der-Na't-ı Hazret-i Nebevî”si de bu özellikteki eserlerden biridir. Bu “Na’t-ı Nebevî”de, Hz. Peygambere duyulan aşk, su sembolüyle anlatılmıştır. Suyun, kasidenin anlam ve anlatım dokusunu oluşturan bir temel öge olarak alınması, insanlık tarihi açısından taşıdığı önemden gelmektedir. Zira, mitolojik ve efsanevi anlatımlarla farklı kültür ve inançlara dair çeşitli anlam ve görevlerin yüklendiği su, her zaman bir kutsallık ifadesi olmuştur. Bir rahmet olan suyun, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed ile ilişkilendirilmesi de suya ayrıca ilahi bir değer katmıştır. Fuzûlî, kendini basit, şartlı ve bileşik yapılı cümlelerle ifade etmiş, su ve su çağrışımı uyandıran sözcüklerle ses ve söz tekrarlarını yerinde ve ustaca kullanarak hem anlama derinlik kazandırmış hem de mısraları musikileştirmiştir. Bu makalede, bir aşk ve ıstırap şairi olan Fuzûlî’nin aşk denen yüce duyguyu yoğun bir şekilde yaşarken tahammül sınırlarını zorlayan acılara katlanmada ortaya koyduğu sabır ve irade ile, şiirinin arka planını oluşturan kültürel birikime dikkat çekilmek istenmiştir.Keywords
Na’t, Su Metaforu, Rahmet, Ab-ı Hayat, Zemzem, Anasır-ı Erbaa

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri