Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANOPTİK BİR TOPLUMDAN SİNOPTİK BİR TOPLUMA DÖNÜŞÜM: CESUR YENİ DÜNYA VE ÖJENİK UYGULAMALAR

Aldous Huxley tarafından yazılan Cesur Yeni Dünya, geleceğin karanlık kurgusu niteliğinde bir distopyadır. Bu distopya, içerisinde birden fazla adalet problemini barındırmaktadır. Bu problemlerden en önemlisi “öjeni” problemi ve öjeni minvalinde vatandaşları üzerinde baskı kuran bir iktidar halidir. Öjeni anlayışı ile ortaya çıkan uygulamalara, öjenik uygulamalar adı verilmektedir. Bu uygulamalar, totaliter rejimlerin meşruiyet kazanmalarına hizmet etmektedir. Totaliter rejimlerin kendini kabul ettirme biçimleri, vatandaşlar üzerindeki etkilerinin kalıcılığının sağlanması, iktidar ilişkileri ve bunlar bağlamındaki sorunlar ile ilgili olarak Michel Foucault’un önemli görüşleri bulunmaktadır. Bunlar kendi yaşadığı zamanın çok ötesine geçmiş, günümüzde de tartışılan görüşlerdir.

Bu çalışmada Cesur Yeni Dünya’dan hareketle, öjenik uygulamaların iktidar ilişkisi içindeki yeri panoptikon kavramı üzerinden yorumlanacaktır. Bu bağlamda, eser içinde öjenik uygulamaların, iktidar ilişkilerindeki panoptik etkisinin yerini sinoptik bir etkiye bırakmasından ve sinoptik bir topluma dönüşümden bahsedilecektir.Keywords
Öjeni, Panoptikon, Sinoptikon, Michel Foucault, Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri