Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ATASÖZLERİ VE DEYİMLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET İMGESİ

ÖZET Bir kültürün bilgi birikiminin aktarılmasında önemli bir fonksiyona sahip olan atasözleri ve deyimleri incelemek o toplumun sosyokültürel yapısını ve değerlerini tanımanın en temel yollarından birisidir. Atasözleri ve deyimlerde toplumsal cinsiyet imgesine ilişkin yargıları incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, kız, oğlan, kız evlat, oğlan evlat/oğul, kadın, dişi, erkek, er, baba, dul, avrat” ve bağlantılı kelimeler ilgili sözlüklerde ve elektronik veri tabanlarında taranmış, 118 atasözü ve 52 deyim bulunmuştur. Sonuç olarak toplumumuza ait atasözleri ve deyimlerde cinsiyet ayrımcılığının var olduğu ve kadına yönelik olumsuz yargıların fazla olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Atasözü, Deyim, Toplumsal Cinsiyet, Kadın

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri