Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EDİP CANSEVER’İN “KÜLDEN ADAMLAR” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

Modern Türk şiiri şairleri arasında yer alan Edip Cansever, diyalektik materyalist/Marksist bir yaklaşımla şiirini oluşturur. O; şiire, hayata dair görüşlerini bu perspektifte belirler ve şiirini somut bir temele oturtur. Düşünceyi şiirlerinde başat bir noktaya koyan şair, lirik ve dramatik türlere ait unsurları şiiriyle buluşturur. Lirik-dramatik unsurlarla oluşturulan bu yapı, insan yaşamının kapitalist düzen içindeki trajik durumunun şiirleştirilmesidir. Cansever şiirlerinde; mevcut düzene karşı direnmeye çalışan bireyin ayakta kalma/tutunabilme umudunu, trajik dramını, düzenle özdeşleşen bireylerin yabancılaşmasını, yalnızlık sorunsallarını ele alır. Sistematik hale gelen ve insanı edilgenleştiren düzene başkaldıran şair, umudu şiiri için bir tutamak olarak konumlandırır. 

İkinci Yeni Hareketi içerisinde adlandırılan Edip Cansever, kentleşme ile meydana gelen metalaşma/herkesleşme sorunsalını beş bölümden oluşan “Kül” adlı şiirinde dile getirir. Kent yaşamı içinde edilgen hale gelen öznelerin yaşadıkları dramın anlatıldığı bölümlerden biri olan Külden Adamlar adlı şiir, Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın “Şiir Tahlili Teori-Uygulama” adlı kitabındaki metoda uyularak; zihniyet, yapı, tema, dil, ahenk kategorileri başlıkları altında incelenmeye çalışılacaktır.Keywords
Şiir Tahlili, Edip Cansever, İkinci Yeni, Modernizm/Kent, Herkesleşme/Metalaşma

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri