Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ADMINISTRATIVE MEMBER RELATIONS AND PROBLEMS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES: EXAMPLE OF EGİRDİR DISTRICT

Kooperatifler, ortak bir amacı başarmak için beraber çalışma, sosyal sermayeyi artırma, işbirliği normlarını geliştirme, kolektif hareket oluşturarak, yeniliklerin ve değişimin ortaklar arasında yayılması ve benimsetilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarımsal kalkınma kooperatiflerinde yönetim üye ilişkileri ve yaşanan sorunları belirleyerek çözüm önerileri üretmektir. Çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesinde faaliyet gösteren 19 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye kişiler üzerinde 01.08.2012-01.11.2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 2010 kişi, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 321 kişi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan “Anket Formu” kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, üreticilerde kooperatifçilik konusunda bilgi eksikliği, kooperatiflerde ise finansal sorunlar ve pazarlama sorunları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ürün paketleme ve işleme tesislerinin yetersizliği ile yöneticilerin ve denetim kurulu üyelerinin yeterince eğitimli ve profesyonel olmamaları da kooperatiflerin temel sorunları olarak belirlenmiştir. Bu sorunlar göz önünde bulundurularak kooperatif üyelerine yönelik belli periyotlarda eğitim çalışmaları yapılması ve üyelerin farkındalığının artırılması önemlidir.Keywords
Kooperatif, Yönetim, Ortak, Eğitim, Motivasyon, Genel Memnuniyet

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri