Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SIFATLARA DAYALI KİŞİLİK TESTİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE SES EĞİTİMİ AKADEMİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren kendini ifade edebilmek için sesini kullanır. Ses hem bir ifade biçimi hem de ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan bir araçtır. Kuşkusuz duyguların aktarımında da insan sesinin yeri büyüktür. Düşünme ve planlı bir şekilde davranmanın aktif olarak başlamadığı yani içgüdüsel davranışın ön planda olduğu ilk aylarda bebek; sesini tamamen doğuştan gelen ve anatomimize en uygun olarak bahşedilmiş olduğuna inandığımız doğal teknik ile kullanır. Bu primitif yöntemin doğruluğunu; günün büyük bölümünü ağlamak ile geçirmesine rağmen sesi kısılmayan bebekler kanıtlayabilir. Bireyin eğitim sürecindeki tutumları bir anda ortaya çıkan davranışlar değil, çocukluktan itibaren şekillenerek gelişen davranışlardır. Eldeki araştırmada kişilik faktörünün ses eğitimi sürecine olumlu ya da olumsuz bir etki yapıp yapmadığı sorusuyla yola çıkılmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde “Bireysel Ses Eğitimi” zorunlu dersini, birinci sınıf iki dönem boyunca almış öğrenci veya mezun olan 45 katılımcıya “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi” (Bacanlı vd, 2009) uygulanmıştır. Testin sonuçlarına istatistik ölçümler yapılmış ve birinci sınıf “Bireysel Ses Eğitimi” dersi not ortalamaları ile anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları çıktığında “Bireysel Ses Eğitimi” dersini alan öğrencilere kişilik testi uygulanıp, ses eğitimi dersinin kişiye göre düzenlenmesi ile başarının arttırılabilmesi sağlanabileceğinden önem taşıdığı düşünülmektedir.Keywords
Ses Eğitimi, Kişilik Özellikleri, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri