Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİNEMA VE FELSEFE İLİŞKİSİNDEN HAREKETLE YAPAY ZEKÂ FİLMİ EX MACHİNA’NIN İNCELENMESİ

Sinema; kuramsal, kavramsal arka planı ve düşünce üretebilme özelliği nedeniyle felsefe ile yakından ilişki içerisindedir. Sinema, felsefenin merkezinde yer alan düşünme etkinliğini yansıtan ve harekete geçiren bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinema, yeni bir gerçeklik evreni oluşturmaktadır bu gerçeklik evrenini oluştururken de imgelerden yararlanmaktadır. Sinema, kendine özgü bir şekilde imgelere canlılık vererek filmler ile gerçeğin bir kopyasını yansıtmaktadır. Böylece filmler, gerçekliğin zihinlerimiz tarafından nasıl algılandığına ilişkin bir farkındalık oluşturmaktadır. Gerçekliğe dair algı oluşturan bir film, ne kadar gerçek yaşama benzese de, o gerçeğin kendisi değil sadece yeniden bir üretimi olmaktadır. Bu ifadeler çerçevesinde, makalede ilk olarak sinema ve felsefe arasındaki ilişki ortaya konulacak ve bununla ilişkili olarak da, film ve zihin arasındaki analojiye değinilecektir. Sonrasında da, yapay zekânın bilinçle ilişkisi, detaylı bir analizle Ex Machina filmi örneği ve Ava karakteri üzerinden değerlendirilecektir. Sonuç olarak makalede, felsefe ve sinema arasındaki ilişkinin sinema kuramcılarından hareketle ortaya konulması ve yapay zekânın insanın varoluşuna olan etkisinin Ex Machina filmi üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.Keywords
Sinema Felsefesi, Sinema, Felsefe, Film, Yapay Zekâ, Ex Machina

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri