Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Karşılaştırma türü ilişkisel tarama modelindeki bu araştırmada, ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine yönelik öz yeterlik inançlarının hangi seviyede olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşma olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde 59 farklı okulda 379 matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Verileri toplamak amacıyla Deniz ve Koç (2020), tarafından geliştirilen 7 alt ölçekten oluşan Matematik Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeği (MATÖZİ) kullanılmıştır. Araştırmada ölçeğin toplamında ve teknoloji kullanımı, kaynaştırma ve üstün yetenekli öğrenciler alt ölçeğinde matematik öğretmenlerinin ‘yeterli’; planlama ve uygulamada ‘oldukça yeterli’; mesleki gelişimde ‘az yeterli’; ders dışı etkinlikler ve matematik tarihinde ‘orta seviyede yeterli’dir. Ölçeğin toplamında; değişkenler ile öz yeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık yok iken bazı alt ölçeklerde anlamlı farklılık görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlere, MEB’e ve araştırmacılara bazı öneriler sunulmuştur.Keywords
Matematik Öğretimi, Matematik Öğretmeni, Özel Alan Yeterlikleri, Öz Yeterlik İnançları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri