Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN GDO’LU BESİNLERE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ ve TUTUMLARI

Sosyobilimsel konular, öğrenciler tarafından tartışılması ve anlamlandırılması beklenilen konulardır. Sosyobilimsel konulardan biri olan ve fen öğretim programında yer alan genetiği değiştirilmiş organizmalı besinler konusu, günümüzde halen tartışılan bir konudur. Fen bilimleri öğretim programı içeriğinde yer verilen bu konunun, öğrencilere aktarılmasındaki sorumluluk fen bilimleri öğretmenlerine düşmektedir. Dolayısıyla fen bilimleri öğretmenlerinin genetiği değiştirilmiş organizmalı besinlere ilişkin sahip oldukları bilgi düzeyini ve tutumlarını belirlemek önemlidir. Bu doğrultuda, fen bilimleri öğretmenlerinin genetiği değiştirilmiş organizmalı besinlere ilişkin bilgi düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçtan yola çıkılarak çalışma grubunu, İstanbul’da yer alan özel ve devlet okullarında görev yapan toplam 30 fen bilimleri öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme türüne başvurulmuştur. Araştırma, anlık tarama modelinden faydalanılarak yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak, genetiği değiştirilmiş organizmalı besinlere ilişkin olarak hazırlanmış; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı Besinler Bilgi Testi ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı Besinlere Yönelik Tutum ölçeği kullanılmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin bilgi testine ve tutum ölçeğine vermiş oldukları yanıtlar doğrultusunda elde edilen veriler SPSS istatistik paket programına aktarılmış, verilerin frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Ayrıca fen bilimleri öğretmenlerinin almış oldukları ortalama test puanları da belirlenmiştir. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin, genetiği değiştirilmiş besinlere yönelik tutumlarının düşük olduğu belirlenirken; bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı Besinler, Tutum, Bilgi, Fen Bilimleri Öğretmenleri

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri