Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İ’TİKAD BAĞLAMINDA İSLAMOFOBİYE KELAMİ BİR BAKIŞ

İnsanlar din konusunda atalarından gördüklerini kolay kolay terk edemezler. Dün olduğu gibi, bugün de bu anlayış devam etmektedir. Olumsuz örf ve âdetlerin dışında, milletlerin devamlılığını sağlayan olumlu yeniliklerle desteklenen örf ve adetlerin yeni nesiller tarafından kabul edilmesi ve kültür ve medeniyetlerinin devam ettirilmesi istenir. Ayrıca yeni nesillerden atalarının yanlış olan din anlayışlarını terk etmeleri ve peygamberlerin getirip tebliğ ettikleri dini kabul etmeleri de beklenir. Ancak Hz. Âdem’den Hz Muhammed’e (s.a.v.) gelinceye kadar hiçbir peygamber döneminde tebliğ edilen yeni din hemen kabul görmemiş ve “bu din için atalarımızın dinini terk etmeyiz, çünkü biz atalarımızı bu yolda bulduk ve böyle de devam edeceğiz” felsefesiyle dine karşı durulmuştur. Bunun adı, yeni tebliğ edilen dinden korkmaktır; bu korku ise, zaman içerisinde peygamberler ve tabilerine karşı nefret ve şiddete dönüşmüştür. Bunun bir sonucu olarak Allah’a hizmet yolunda en çok eziyete maruz kalanlar peygamberler ve onların tabileridir. İster din düşmanlığı, ister İslamafobi, isterse adı ne olursa olsun, insanlık tarihi boyunca inanmayan insanlar dinlere karşı önce korku duymuşlar, daha sonra bu korkuları nefret, şiddet ve ırkçılığa dönüşmüştür. Dünyanın bir çok ülkesinde Müslümanlara reva görülen baskılar, cami yakmalar ve İslamofobistlerin arabalarını camiden çıkan Müslümanların üzerine sürmeleri, mezkur nefretin en bariz göstergesidir. Bu çalışmada İslamofobinin tarihinin yaklaşık 30 yıllık olduğu veya Endülüs’teki İslam Devleti’nin kurulmasına kadar uzandığı fikrinin aksine, ilk insan ve peygamber Hz. Adem’e kadar geri gittiği fikri savunulacaktır. Toplumların Hz. Adem’den itibaren gönderilen peygamberlere verdikleri tepkiler kelâmi bağlamda değerlendirilecektir. Her bir dönemdeki peygamberlere ve getirdikleri dine karşı duyulan korku, bunun neticesinde ortaya çıkan saldırılar, iftiralar ve karalamalar İslamofobi kavramının içeriği çerçevesinde ele alınacaktır. Bu gerçekleştirilirken ayetlerden ve hadislerden de yararlanılacaktır.Keywords
Kelam, İslamafobi, İtikat, Kuran, Hadis

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri