Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KURUM BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARIN DİĞER İHTİYAÇLARI GİBİ DİNİ VE MANEVİ İHTİYAÇLARINA DUYARLI BİR YAKLAŞIM: ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI

Kurum bakım anlayışındaki değişikliklerin ardından yetişmiş nitelikli bakım elemanı ihtiyacı daha çok önem arz etmektedir. Buna rağmen çocuk koruma alanının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bakım elemanları yetiştirmeyi amaçlayan Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Ön Lisans programı yeterince bilinmemekte ve bu alanda nitelikli eleman yetiştirilmesinin önemi yeterince vurgulanmamaktadır.  Bu durumu kendine problem edinen bu araştırma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde alanda bir ilk olarak açılan Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı’nın tanıtılmasıyla sınırlandırılmıştır. Çünkü bu program yaklaşım ve içerik zenginliği açısından diğer üniversitelerde açılan programlardan farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı söz konusu programı tanıtarak, nasıl bir model ve yaklaşım benimsediğini, özellikle tespit edilen yaklaşımlardan ‘dini ve manevi ihtiyaçlara duyarlı yaklaşım’ın çocuk koruma hizmetleri açısından önemini ortaya koymaktır. Araştırmada belirli bir program derinlemesine tanımlanarak analiz edildiğinden nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması esas alınmıştır. İncelenen program ve alan müktesebatı betimsel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada programın beş temel yaklaşıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunlar, ihtiyaç odaklı, bütüncül, disiplinler arası, tecrübeye dayalı ve dini ve manevi ihtiyaçlara duyarlı yaklaşımdır. Makalede bu yaklaşımlardan dini ve manevi ihtiyaçlara duyarlı yaklaşım ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.Keywords
Çocuk Koruma, Bakım Elemanı, Dini ve Manevi İhtiyaçlar, Öğretim Programı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri