Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KALKOLİTİK ÇAĞ’DA ORTA KIZILIRMAK HAVZASI

Tarih boyunca insanlar bir yeri ya da bir bölgeyi yerleşme yeri olarak seçerken o yerin birçok özelliğini göz önünde bulundurmuşlardır. Orta Kızılırmak Havzası’nın en eski çağlardan itibaren gerek su kaynakları açısından zengin olması, gerekse jeopolitik ve stratejik özelliklerinin uygunluğu, bu coğrafyanın binlerce yıldır insan topluluklarının mekânı olmasına sebep olmuştur. Coğrafi konum itibariyle Orta Kızılırmak Havzası, Anadolu’nun orta bölgesi durumundadır. Bu coğrafi konum bu alana, Anadolu’nun doğu-batı ve kuzey-güneyi arasındaki kültür akışı görevini yükler. Bu nedenle bu bölge, tarih öncesi çağların en başından itibaren, pek çok kültürün hem uğrak yeri hem de kavşak noktası olmuştur. Bu alan tarih öncesi çağların en başından itibaren yerleşme görmüş, özellikle MÖ. 4. bin yılda Kalkolitik Çağ’dan itibaren ise çok yoğun bir seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca Kalkolitik Çağ’ın Anadolu’da şehirleşmenin ortaya çıkması açısından bir başlangıç olarak kabul edilmesi bu çalışmanın önemini artırır. Bu çalışma bölgenin bu dönemine ışık tutacağı gibi, Kalkolitik Çağda yerleşmelerin nerelerde yoğunlaştığı konusundaki sorulara da cevap verecektir. Ayrıca bölgede yer alan bu döneme ait birçok kültür varlığının bilim dünyasınca tanınmasına da katkı sağlayacaktır.Keywords
Orta Kızılırmak Havzası, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kalkolitik Çağ

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri