Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN ÖĞRENME KURAMLARI, ÖĞRENME ORTAMLARI VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Toplumlar, değişen gerçeklere göre genç bireylerini eğiterek, varlıklarını sürdürürler. Bu olguyu benimseyen toplumlar, eğitim sistemini buna göre düzenleyerek, bilimde, teknolojide, sanatta, edebiyatta ve diğer alanlarda her zaman toplumca avantajlar sağlarlar. Bunu yaparlarken de, çağın gerektirdiği insan niteliklerini doğru teşhis ederek, bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirmeye gayret ederler. Toplumlar sadece bilgiyi öğrenen değil öğrendiği bilgiyi yeniden üreterek genişleten ve geliştiren, sadece düşünen değil düşünmeyi yaşam biçimi haline getiren iletişim gücü yüksek girişken ve lider bireyler yetiştirmeyi hedeflerler. Bahse konu genç bireylerin yetiştirilmesi sürecinde, aile ve toplum etkili olmakla beraber, kasıtlı kültürleme olarak nitelenen eğitim ve onun işleticileri olan öğretmenler başrol oynarlar. Eğitim sistemleri, tanımlanan bireyleri yetiştirme sürecinde, öğrenme psikolojisinin tüm ilke ve bulgularından yararlanır. Eleştirel düşünme konusu, eğitimciler, psikologlar, sosyologlar, felsefeciler gibi farklı bilim alanlarından uzmanların üzerinde önemle durduğu bir konudur. Özellikle içinde yaşadığımız 21. yüzyıl için olmazsa olmaz temel bireysel becerilerden biridir. Bu çalışmada amaç, son yıllarda hemen hemen tüm toplumların üzerinde hem fikir olduğu ve tüm genç bireylerine kazandırılmasını hedeflediği “eleştirel düşünme becerisinin” kazandırılması ve geliştirilmesini etkileme açısından “öğrenme kuramlarının” katkısını incelemektir. Alan yazın taranarak gerçekleştirilen bu çalışma, kuramsal bir niteliğe sahiptir. Öğrenmeyi açıklayan en eski kuram olan davranışçı kuramdan başlayarak bilişsel, bilgiyi işleme, geştalt, nörofizyolojik, yapılanmacılık ve hümanistik öğrenme kuramlarının, öğrenme yaşantılarının ve öğretmen davranışlarının eleştirel düşünmenin geliştirilmesine katkıları üzerinde durulmuştur.Keywords
Düşünme, Eleştirel Düşünme, Öğrenme Kuramları, Öğrenme Ortamları, Öğretmen Davranışları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri