Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI OKUMA ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıfta Türkçe derslerinde yaratıcı okuma etkinlikleri uygulanan öğrencilerin uygulama sonunda bu etkinlikler ile ilgili neler düşündükleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerle yapılan yüz yüze bireysel görüşmeler sonucunda toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda belirlenen 4 temadan birincisi olan "Sürece ilişkin görüşler" temasında yaratıcı okuma etkinlikleri öğrenciler tarafından farklı, eğlenceli ve merak uyandırıcı bulunmuştur. İkinci tema “Metinlere ilişkin görüşler” temasıdır. Bu temada öğrenciler yaratıcı okuma yöntemi ile okudukları metinleri daha iyi anladıklarını ve okuma isteklerinin arttığını belirtmişlerdir. “Yöntem ve tekniklere ilişkin görüşler” olarak belirlenen üçüncü temada, Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı okuma tekniklerinin başta zor geldiğini ancak farklı olmasından dolayı daha çok akılda kaldığını ifade etmişlerdir. Son tema olan “Yaratıcı okumaya ilişkin görüşler” temasında, yaratıcı okuma etkinlikleri ile yapılan derslerle daha önce yaptıkları okuma çalışmalarını karşılaştıran öğrencilerin neredeyse tamamı yaratıcı okuma çalışmaları sırasında eğlendiklerini ve her zaman bu uygulamaları yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerden birçoğu yaratıcı okuma çalışmaları sayesinde okumayı sevmeye başladıklarını ifade etmişlerdir.Keywords
Okuma, Yaratıcılık, Yaratıcı Okuma

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri