Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK MİLLÎ DAVASININ MEŞRUİYETİNİ ANLAYAN VE ANLATAN BİR GENERAL; CHARLES TOWNSHEND

20. yüzyılda İngiltere’nin Akdeniz’deki menfaatlerine petrol de dâhil olmuş, bu konuda her türlü tehdidin bertaraf edilmesi yönündeki kararlılık, İngiliz diplomasisinin esasını oluşturmuş, General Townshend, Birinci Dünya Savaşı’nda emrine 6. Hint Tümeni verilerek 1915 yılı başlarında Irak Cephesi’nde görevlendirilmiştir. Halil (Kut) Paşa tarafından Kût-ül Amare’de kuşatılan General Townshend ve birlikleri, 29 Nisan 1916’da çözüm yolunu teslim olmakta bulmuşlardır. İshak Bey’in refakatiyle General Townshend, 3 Mayıs 1916’da vapurla Bağdat’a yola çıkmış, diğer generaller ise 4-5 Mayıs 1916’ da bir kısım subaylarla beraber Bağdat’a sevk edilmiştir. İngiliz ve Hintli esirler daha sonra Anadolu’da çeşitli kamplara yerleştirilmiştir. General Townshend’ın ve beraberindeki grubun İstanbul yolculuğu, 12 Mayıs 1916 günü başlayıp, 3 Haziran 1916’da sona ermiştir. General Townshend’ın esaret hayatı Heybeliada ve Büyükada’da geçmiş, esareti boyunca kendisine her türlü kolaylık gösterilmiştir. O, esir değil adeta bir misafir olarak görülmüştür. General Townshend, esaretini geçirdiği 29 Nisan 19016’dan 20 Ekim 1918’e kadar zaman diliminde Türkleri tanımış, Türkler arasında da kendi öz yapısına uygun intiba ve etki bırakmıştır. Türklerin memnun edici yaklaşımlarına, kendisi ve İngiliz askerlerinin esaret hayatlarının nihayetlenmesi için şükran ifadesi olarak arabuluculuk görevi üslenmiştir. General Townshend, ülkesine dönüşü sonrası İngiliz diplomasisini eleştirmiş hükûmet ile ayrı düşmüş, askerlik kariyeri sona ermiştir. İngiltere Parlamentosu’na da girmiş olan General Townshend, Türklerin meşru haklarını Avrupa’da dile getiren nadir politik şahsiyetlerden biri olmuştur. General Townshend, milletvekili sıfatıyla Anadolu’ya özel bir seyahat geçekleştirmiş, Türklerle olan yakınlığından istifade ederek, barışa giden yolu kısmen de olsa aralamıştır. O, Türklerin mücadelesinin meşruluğunu ve Türklerin kararlılıklarını takdir etmiş, 1921 yılı ile birlikte yaşanan ve görülen muhtelif gelişmelerle birlikte İngiltere’nin Türkiye lehine yumuşamasının yolu açılmıştır. Çalışmanın amacı, Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde Türklere karşı acımasızca mücadele eden ve Türklere esir düşen General Townshend’ın Türk millî davasının meşruiyetini anlaması ve anlatması, içinde bulunulan devre göz önünde bulundurularak ele alınmış, telif ve tetkik eserlerden de istifade edilmiştir.Keywords
İngiliz Stratejisi, General Townshend, Irak Cephesi, Kûtü’l-Amâre, Millî Mücadele.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri