Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARIMSAL PAZARLAMA VE TARIMSAL KOOPERATİFLERİN TARIMSAL PAZARLAMADAKİ YERİ

Tarımsal ürünlerin nihai tüketiciye doğrudan herhangi bir aracı olmaksızın üreticinin kendisi tarafından ulaştırılabileceği gibi çeşitli aracılar vasıtasıyla da ulaştırılabilmektedir. Tarımsal pazarlamada var olan aracılar genel olarak kamu kurumları, özel sektör, tüccarlar, toptancı halleri, toplayıcı ve toptancıların yanı sıra tarımsal kooperatiflerden oluşmaktadır. Asıl faaliyet alanı farklı olan tarımsal kooperatiflerin amaçları arasında üyelerin ürettikleri ürünleri pazarlama faaliyet yer alabilmektedir. Ancak tarımsal kooperatifler arasında asıl faaliyet alanı tarımsal ürünlerin pazarlanması olan iki tarımsal kooperatif bulunmaktadır. Bunlar, Tarımsal Satış Kooperatif ve Birlikleri ve Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleridir. Literatür taramasına dayanan çalışmada bu iki kooperatifin tarımsal pazarlamadaki yer değerlendirilmiştir.

Tarımsal üreticilerin pazarda tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri problemlerin aşılmasında önemli rol oynayan Tarımsal Satış Kooperatif ve Birlikleri ve Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifleri üyelerinin ürettikleri tarımsal ürünlerin pazarlanmasında aracı rolünü üstlenmektedir. Ayrıca her iki kooperatif, pazarlamanın temel ve yardımcı faaliyetlerini üyeleri adına yürüterek gerek üretici, gerek tüketici, gerekse ülke ekonomisi açısından gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.Keywords
Tarımsal Pazarlama, Tarımsal Kooperatifler, Tarımsal Pazarlama Aracıları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri