Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE ROLE OF THE AGHA KHAN ARCHITECTURAL AWARDS IN THE DEVELOPMENT OF TURKISH REGIONALIST ARCHITECTURE

Yerel iklim ve topoğrafya, yerel malzeme, yerel yapım sistemleri, yerel iş gücü ile yerel kültür ve gelenekler gibi bölgesel ve sosyo-kültürel verileri ön planda tutan bir tasarım anlayışı olan regionalist mimarlık tüm dünyada Mısırlı ünlü mimar Hassan Fathy ile yaygınlaşır. Türkiye’de ise bölgeselci yaklaşımlar I. Ulusal Mimarlık Hareketi ile başlar. Mimar Kemalettin Bey ve arkadaşlarının batılı mimar ve mimarlık stillerine karşı başlattığı bu hareket, 20.yy başında Türk mimarlığını etkisi altına alır. Bu dönemde de Cumhuriyet’in mimarlık ideolojisi olan modern mimarlığa tepki olarak Türk mimarlığında bölgeselci eğilimler devam eder. Bu yıllarda öne çıkan Sedad Hakkı Eldem’in 1933 yılında Akademi’de (Sanayi-i Nefise Mektebi) başlattığı “Milli Mimari Semineri” ile “II. Ulusal Mimarlık” adı verilen ve 1950’lere kadar süren bir bölgeselci üslup ortaya çıkar. 1980’lere gelindiğinde ise bölgeselci yaklaşımlar artık Türk mimarlığında kimlik arayışına bir yanıt olarak yaygın söylemi oluşturmaktadır. Bu dönemde Ağa Han Mimarlık Ödülleri de bölgeselci yaklaşımları destekleyici bir unsur olarak ortaya çıkar. Turgut Cansever, Nail Çakırhan ve Cengiz Bektaş bölgeselci tavırlarıyla ön plana çıkan mimarlar arasındadır. Bu makalenin amacı; Türkiye’de Ağa Han Mimarlık ödülü alan yapıları tanıtmak ve bu ödüllerin Türk yöresel mimarisinin gelişimine olan katkılarını ortaya koymaktır.Keywords
Bölgeselcilik, Ağa Han Mimarlık Ödülleri, Türkiye’de Bölgeselci Mimarlık

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri