Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTLENMENİN KÜLTÜREL TEMELLERİ: KÜLTÜR-ÖRGÜT ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ANALİZ

İnsan, doğası gereği yaşamın her alanı ve anında kültür ve örgüt ile iç içedir. Kültür ve örgütün içinde doğar, büyür ve ölür. Küreselleşme süreci ve teknolojide meydana gelen gelişmeler örgütlerin ve kültürün önemini daha da artırır. Bu süreçte kültür-örgüt ilişkisi daha sık tartışılır. Kültürün, örgütler üzerindeki etkisi ve önemi nedir? Gerçek anlamda örgüt kültürü ölçülebilir mi? Bu tartışmalarda kimi araştırmacılar kültürü, örgüt yapısına göre şekillenen ara bir özellik olarak açıklarken; kimileri de kültürü, örgüt üzerinde baskın bir güç ve temel belirleyici öğe olarak görür. Ayrıca, antropolojik bir yaklaşımı, kültürün örgütlerdeki etkisini ve örgütsel davranışı anlamada en uygun yöntem olarak kabul ederler. Bu çalışmanın amacı, kültür-örgüt arasındaki ilişkiye teorik bir katkı sunmaktır. Kültürel faktörlerin örgüt içindeki yeri ve önemini antropoloji kuramları bakımından incelemektir.Keywords
Kültür, Örgüt, Örgüt Kültürü, Örgütsel Antropoloji

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri