Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENDÜLÜSLÜ DİLBİLİMCİ İBN SÎDE VE MEŞHUR SÖZLÜĞÜ EL-MUHKEM VE’L-MUHÎTU’L-A’ZAM

İbn Sîde, Endülüs’ün en çalkantılı dönemlerinden biri olan Mulûku’t-Tavâif döneminde, Arap Dili ve Edebiyatı ve sözlükçülük alanlarında kendini yetiştirmiş en önemli dilbilimcilerden biridir. Müellifin yaşadığı dönemde Endülüs siyasi açıdan çok karışık olsa da, kültürel alanlarda emirlerin teşvik ve himayeleri sayesinde gelişmeye devam etmiştir. Kaynaklarda sadece adını bildiğimiz dil ve edebiyatla ilgili eserlerinin yanı sıra asıl şöhretini günümüze ulaşan el-Muhassas ve el-Muhkem ve’l-muhîtu’l-a’zam adlı ansiklopedik tarzdaki iki sözlüğüyle elde etmiştir. el-Muhkem, “el-‘Ayn” ekolünün prensipleri ve temel esaslarıyla Endülüs’te yazılmış en son ve en donanımlı sözlük kabul edilir. Zengin dil malzemesi ve lafızların anlamlarını açıklamada düzenli ve ilmi metoduyla diğer sözlükleri geride bırakan el-Muhkem, h. V. Asırda Endülüs’teki sözlük çalışmalarında katedilen büyük gelişmeyi göstermesi açısından da önemli bir örnek teşkil etmektedir.Keywords
Arap Dili ve Edebiyatı, Endülüs, İbn Sîde, Lügat, el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l-A’zam

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri