Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ASKERİ GÜÇ VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Askeri güç, devletlerin güvenliği ve bekasıyla ilgilidir. Temel görevi ulusal çıkarlar doğrultusunda caydırıcılık sağlamak, kriz ve savaşta arzu edilen duruma ulaşmayı sağlamaktır. Askeri güç; kara, deniz ve hava gücü olmak üzere üç temel alt güçten oluşur. Alt güçler teknolojinin gelişimine paralel olarak gelişmiş ve dönüşmüştür. Kısa dönemlerde, konjonktüre bağlı olarak, dönüşüm tehdit bazlıdır. Ancak, yüzyıllık süreçler ele alındığında değişenin teknoloji olduğu, teknolojiye bağlı olarak başta silah sistem ve araçları olmak üzere değişim ve dönüşüm yaşandığı söylenebilir. Bu dönüşüm zihinsel (vizyon, konsept, doktrin), teşkilat, silah sistemleri, teçhizat ve eğitimde bir değişime sebep olur. Bilgisayarların ortaya çıkmasıyla başlayan bilişim çağı, teknolojinin ivmelendiğini bir dönemdir. Teknolojik gelişim doğal olarak askeri gücün değişimini beraberinde getirmiştir. Bu makalede askeri güç ve askeri gücün dönüşümünde teknolojinin oynadığı başat rol ortaya konulmuş, teknolojinin askeri güce etkisi ele alınmıştır.Keywords
Askeri Güç, Dönüşüm, Teknoloji, Askeri Teknoloji, Silah Sistemleri

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri