Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ DÖNEMİNDE DÖRT HAFTALIK ONLİNE BİLİNÇLİ FARKINDALIK YOGA UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Aralık 2019'dan beri Çin’de ortaya çıkan ve akut solunum yolu hastalıkları kümesi olarak tanımlanan Yeni Tip Koronavirüs 2019 (COVID-19) hastalığı dünyada COVID-19 krizinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. COVID-19 krizinden oldukça etkilenen gruplardan birisi olan üniversite öğrencileri ağır psikolojik baskı hissetmektedirler. Bu araştırmanın amacı, COVID-19 kriz döneminde dört haftalık online bilinçli farkındalık yoga uygulamasını üniversite öğrencilerine uygulayıp, uygulamanın etkisini ölçmektir. Araştırma grubunu 14 üniversite lisans öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği-21 (DASÖ-21) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, öntest, sontest ve izleme test puan değerlerini karşılaştırmak için tek yönlü tekrarlı ölçümlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların depresyon ve stres boyutlarına ilişkin sontest ve izleme testlerinin ortalama puanlarının öntest puanlarına kıyasla anlamlı olarak daha düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre, dört haftalık online bilinçli farkındalık yoga uygulamasının üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlığını iyi yönde etkileyebileceği ve bu etkinin en az bir ay sürebileceği söylenebilmektedir.Keywords
COVID-19, Bilinçli Farkındalık Yoga Uygulaması, Lisans Öğrencileri, Psikolojik Sağlık

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri