Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE SYMBOL OF TREE OF LIFE ON THE AXIS OF CULTURE

Kültür kelimesi Latince’den batı dillerine ekip biçmek anlamına gelen “colere” köküyle geçmiştir. Kelimenin etimolojik kökleriyle günümüzdeki kullanımı arasında oldukça önemli bir paralellik bulunmaktadır. Kültürlenmiş bir insan gibi kültürlü bir toplum da tarihinin derinlerine ekilen sembolleri içgüdüsel olarak kavramakta ve kültürel öğe olarak sahiplenmektedir. Bu nedenle kültürel sembollerin bireyin belleğinden toplumun belleğine aktarılması ve bunların toplumsal bir değer olarak kuşaktan kuşağa aktarılması tüm bu etkileşimlerin uzun süren sonucudur. Geçmişten günümüze birçok materyale anlam ve biçim kazandıran insanoğlu; bunları dinine, diline, yazısına ve sanatına, sembolize ederek kullanmıştır. Sembollerin taşınmasında etkili olan ortam kültürel mirastır. Mitoloji, folklor ve beşeri bilimler bu mirası derlemeye ve değerlendirmeye çalışır. Bu nedenle bu araştırmanın genel amacı toplumsal belleğimize işlemiş sembollerin birer kültür imgesi olarak tarihin çeşitli dönemlerinde edinmiş oldukları temel anlamları incelemek, bu anlamların öz kültürümüz içerisinde binlerce yıllık süreçte evrilmesi, başkalaşması hakkında farkındalık geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu amacı somutlaştırmak için sadece tekil kültürle sınırlı kalmadan evrensel sembollerden biri haline dönüşen, içerdiği özsel anlamı ve yan kültürlerdeki anlam birliğini kaybetmeden günümüze kadar taşınan Hayat Ağacı sembolü seçilmiştir.Keywords
Kültür, sembol, Anadolu, Hayat Ağacı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri