Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TANTRİK TÜRK BUDİZMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Tantrik Türk Budizmi, Uygurların Yuan Hanedanlığı içerisinde yaşadıkları dinî etkileşimin ürünü olarak Tibet Budizmine dayalı gelişen bir inanç sistemidir. 13–14. yüzyıla denk gelen Tantrik Türk Budizmi, genellikle blok baskı tekniği ve el yazması şeklinde oluşturulmuş, ağırlıklı olarak Tibetçe ve Çinceden çevirilerin yapıldığı dinî bir edebiyattır. Bu çalışmada, öncelikle Tantrik Türk Budizmi hakkında kısaca bilgiler verilip devamında kronolojik olarak Tantrik Türk Budizmi üzerine yapılan araştırmalar gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Tantrik Türk Budizmi üzerine tespit edilen çalışma sayısı kitap, kitap tanıtımı, makale, yüksek lisans ve doktora tezi şeklinde olup toplam 55 çalışmayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışmalar, kronolojik olarak sıralanıp bu eserlerin Tantrik Türk Budizmi açısından sahip olduğu önem gösterilmeye çalışılmıştır.Keywords
Uygurlar, Türk Budizmi, Tibet Budizmi, Tantrik Türk Budizmi.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri