Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KÜLTÜREL MİRASIN YOK OLMA TEHLİKESİ: KİLİS ÖRNEĞİ

Kaynağını Batı düşüncesinden alan modernizm; insanoğlunun dünyaya bakışında oldukça köklü değişikliklere sebep olmuştur. Tüm nedenleri ile birlikte Fransız İhtilali’nin yol açtığı bilinçle bir taraftan sanayileşmeye başlayan Batı, diğer yandan modern dünyanın düşünsel çekirdeğini oluşturan madde ve kâr odaklı bir sistemi inşa etmek için uğraşmıştır. Yeryüzündeki canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin sürdüğü en geniş doğal ortam olan yeryüzü; bu gelişmelerin olumsuz etkilerinin en temel düzeyde hissedildiği ortamdır. İnsanoğlunun sona ermesi mümkün olmayan tüketim ihtiyacı; son yüzyılda yanına bireyin konforu düşüncesini de eklemleyerek dünyayı sadece elde edilmesi gereken bir kapital değer olarak algılamaktadır. İnsanoğlu ulaştığı bu noktada sorumsuz ve bencil isteklerini dünyayı kültürel ve doğal açıdan tahrip ederek ortaya koymaktadır. Maddi refahı ve kendi isteklerini diğer bütün arzularından daha önemli olarak algılayan modern insanın tüketim çılgınlığı temelde iki odağa yönelir: Çevre ve Kültür. Üretimin artması, insan ihtiyaçlarının farklılaşması, yaşam tarzının değişmesi gibi durumlar; mimari, şehirleşme, çevre bilinci, doğa-insan etkileşimleri gibi konularda büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Batı dünyasında değişen insan-dünya etkileşimi; Batı modernleşmesini takip eden toplumlar için daha tehlikeli bir süreci ortaya çıkarmaktadır. Batının yaşadığı modernleşme tecrübesini Batı’dan daha kısa bir sürede yaşayıp aradaki farkı kapatmaya çalışan doğu toplumları, toplumsal ve çevresel felaketleri daha hızlı bir biçimde yaşamaktadır. Bu sebeple Anadolu şehirlerinde çöplüğe dönmüş doğal yaşam alanlarına ya da koca binaların arasında kaybolmuş yüzlerce yıllık tarihi eserlere rastlamak mümkündür. Özellikle Osmanlı Medeniyeti’nin Ortadoğu’ya bakan önemli şehirlerinden biri olan Kilis; göç, sanayileşme, kentleşme, çarpık yapılaşma gibi modernizme has problemleri oldukça acılı bir biçimde yaşamaktadır. Bu çalışmada modernizmin dayattığı algılama biçiminin; doğal çevreye ve kültürel dokuya verdiği zararlar, Kilis örneği çerçevesinde değerlendirilecektir.Keywords
Kültürel Miras, Çevre Kirliliği, Kilis, Kentleşme, Tarihi Doku.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri