Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DE DAĞILIŞ SEYRİNİN MEKÂNSAL ANALİZİ (MART-HAZİRAN 2020)

2020 yılı ile birlikte tüm dünyayı etkisine alacak bir virüs salgını da başladı. Çin’in Vuhan kentine 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan bir virüs türü, çok kısa sürede tüm dünyayı etkileyecek bir pandemi salgınına dönüştü. SARS ve MERS gibi pek çok ülkeye yayılan bir virüs türü olan koronavirüs, mutasyon geçirerek yeni tip bir virüse dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Covid-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs, başta tıp dünyası olmak üzere tüm bilim alanları tarafından çok yönlü olarak araştırılmaya başlandı. Türkiye’de doğal olarak bu salgın pandemisinden etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Araştırmada virüs salgınının Türkiye genelinde nerede, ne düzeyde, neden ve nasıl yayılıp geliştiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Türkiye’de her bölge veya il, Covid-19 salgınından aynı düzeyde etkilenmedi. Bu farklılığın nedenleri, coğrafi yaklaşımlar ile ortaya konulacaktır. Yapılan literatür araştırmalarında, belirtilen konuları ele alan akademik çalışmalara rastlanmamıştır. Bu durum, araştırmanın özgünlüğüne katkı sağlayacaktır. Araştırmada temel olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Dünya Sağlık Örgütüyle de paylaşılan resmi veriler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli yazılı ve görsel medya kuruluşları tarafından internet ortamında paylaşılan bilgi ve verilere de müracaat edilmiştir. Toplanan veriler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımıyla sayısal ortama aktarılmıştır. CBS yöntemleri yardımıyla virüs salgınının Türkiye’deki mekânsal dağılışı ortaya konulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki çeşitli analiz yöntemleri ile nüfus temelli olmak üzere Sağlık Bakanlığı istatistikleri ilişkilendirilmiş ve sonuçlar analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda virüs salgınının Türkiye genelinde oldukça hızlı yayılım gösterdiği görülmüştür. Sosyal ve ekonomik yaşamın, günümüz Türkiye ve dünyasında, her açıdan belirleyici niteliğini sürdüreceği, pek çok sosyal bilimci tarafından ileri sürülmektedir. Pandemi süreci devam ederken kaleme alınan bu araştırmanın, Türkiye’de acil durumlarda mekânsal planlama çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Covid19, Pandemi, Türkiye, Mekânsal dağılış, Coğrafya, Sağlık Coğrafyası

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri