Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KİŞİNİN OLUMLU KARAKTER ÖZELLİKLERİNİ İFADE EDEN RUSÇA DEYİMLERİN SEMANTİK ANALİZİ

Deyimler, bir toplumun söz varlığını en iyi yansıtan anlatım araçlarından biridir. Bu yüzden anlatımı güçlü kılabilmek için deyimlere günlük hayatımızda sıkça başvururuz. İnsanın karakteri, davranışları, hareketleri, motivasyonu, psikolojik durumu, statüsü gibi özellikler leksik anlamda çeşitlidir. Bu bağlamda Rusça deyimlerde insanın iç dünyasını, karakter özelliklerini ayrıntılı olarak görmek mümkündür. “Kişinin olumlu karakter özelliklerini ifade eden Rusça deyimlerin semantik analizi” adlı bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde karakter ve kişilik kavramlarının benzerlikleri ve farklılıkları hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde ise Rusçadaki olumlu karakter özelliklerini belirten deyimler, temalarına (karakter özellikleri, beceri durumları, davranışları, deneyimleri, cesaret, dürüstlük, çalışkanlık, akıl vb. özellikleri) göre listeler halinde sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan deyimlerin bazılarının Türkçede tam karşılığı varken, bazılarının ise tam karşılıkları bulunamamıştır. Eşdeğeri olmayan bu deyimler ise Türkçe açıklamaları ile birlikte verilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, insanın olumlu karakter özelliklerini ortaya koyan Rusça deyimleri temalarına göre sınıflandırarak analiz etmek, deyimlerin Türkçedeki karşılıklarını ve anlamsal özelliklerini belirlemektir. Rusça- Türkçe olarak kıyasladığımız deyimler, karşılaştırmalı çalışmaların bir türü olarak görülebilir. Çalışmada Rusçadaki olumlu karakter özelliklerinin bir kısmı araştırılmıştır. Fakat söz konusu kısım bile bu deyimlerin önemini ortaya koymakta ve daha geniş bir araştırma yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın veri tabanı çeşitli deyim sözlükleri taranarak oluşturulmuştur. Rusçada Molotkov tarafından hazırlanan Rus Dilinin Deyimler Sözlüğü (Frazeologiçeskiy slovar’ russkogo yazıka) ve Kurilova’nın Rus Dilinin Yeni Deyimler Sözlüğü (Novıy frazeologiçeskiy slovar’ russkogo yazıka) temel kaynak olarak kullanılmıştır. Türkçe anlamlarını verirken de Türk Dil Kurumu tarafından genel ağ ortamında hazırlanan Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden faydalanılmıştır.Keywords
Rusça Deyim, Türkçe Deyim, Olumlu Karakter, Tematik Sınıflandırma, Semantik Analiz

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri