Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SÜNEN-İ EBÎ DÂVÛD’UN ŞERH-İ, BEZLÜ’L-MECHÛD FÎ HALLİ SÜNEN-İ EBÛ DÂVÛD’UN YAZARI, KAYNAKLARI VE ŞERH YÖNTEMİ

Sünen-i Ebî Dâvûd tespit edilebildiği kadarıyla hadis kaynakları içerisinde Buhârî ve Müslim’den sonra üzerinde en çok çalışılan ve şerh yazılan bir eserdir. Sünen-i Ebî Dâvûd’u şerh etme çalışmaları, hadis tarihinin hemen hemen her döneminde kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Şerh çalışması yapanlardan biri de Halîl Ahmed Sehârenpûrî’dir (1269-1346/1852-1927). Bu çalışma, İngilizlerin Hindistan’ı işgal ettikleri dönemin sonralarına doğru yetişmiş çok yönlü bir âlim olan ancak özellikle hadis alanında teberrüz etmiş Halîl Ahmed Sehârenpûrî’nin Bezlü’l-mechûd fî Halli Sünen-i Ebû Dâvûd adlı hadis şerhini konu edinmektedir. Makalede Sehârenpûrî’nin kısaca hayatı, şerhinin yapısal özellikleri, kaynakları ve şerh yöntemi tahlil edilmiştir. Buna göre Bezlü’l-mechûd fî Halli Sünen-i Ebû Dâvûd, Ebû Dâvûd’un Sünen’inde esas aldığı rivayetlerin anlaşılması için sarf, nahiv, lügat, hadis, fıkıh, usul-i fıkıh, kelam ve tefsir gibi ilimler çerçevesinde kısa ve özlü bilgiler içeren, pedagojik değeri yüksek, işlevsel ve kısmen özgün bir eserdir. Ancak muhtevası, sistematiği, yazılış amacı ve hedef kitlesi göz önüne alındığında, şerh edebiyatının ilk eseri kabul edilen Hattabî’nin (388/988) Mealimü’s-Sünen’le yaklaşık olarak aynı karakterleri kendisinde barındırmaktadır.Keywords
Sünen-i Ebî Dâvûd, Hadis, Halil Ahmed, Sehârenpûrî, Bezlü’l-mechûd

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri