Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLETİŞİMDE DİLİN İŞLEVSELLİĞİ

Tarih boyunca insanlar arasındaki iletişimin en temel aracı hangi boyutta olursa olsun “dil”dir. Toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında iletişimin sorunsuz olabilmesi için dilin iyi bilinmesi ve imkânlarının iyi kullanılması gerekmektedir. Toplum yaşamının hemen her alanında olduğu gibi yönetim, toplu görüşme, pazarlık, reklam gibi akademik yaklaşımla ele alınan konularda da iletişim kurma, yani dili kullanarak doğruyu aktarma ve anlama önem taşır. İletişimin temel aracı olan dilin çeşitli türleri olduğu bilinir. Bunlardan konuşma dili, insanı diğer canlılardan ayırt eden en belirgin özellik olması nedeniyle, en eski iletişim aracıdır. Bu çalışmamızda iletişimde dilin fonksiyonları bahsettiğimiz bu çerçevede ele alınacaktır.Keywords
Dil, İletişim, Toplum

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri