Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞVEREN MARKASI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÖRNEK UYGULAMA

İşveren markası, potansiyel işgücü yeteneklerinin işletmeye çekilmesi ve mevcut çalışanların da işletme kalmasının sağlanmasında etkili ve önemli bir araçtır. Özellikle nitelikli çalışanların işletme kalma sürelerinin artırılması bakımından daha özel bir önemi olan işveren markası, nitelikli insan kaynağı ile rekabet edebilmenin temel anahtarlarından biri olarak görülebilir. İşveren markasının işletmelere birçok faydası bulunmakla beraber bunlardan biri de örgütsel bağlılıktır. Örgütsel bağlılık bir çalışanın, işine, takım arkadaşlarına, örgütüne, örgütünün çıkarlarına ve menfaatlerine yönelik geliştirdiği içsel ve bağlanma ve savunma tutumudur. Örgütsel bağlılığın oluşturulabilmesi için ise oldukça uzun bir sürece ihtiyaç olduğu gibi çok çeşitli araçların kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda işveren markası örgütsel bağlılığın sağlanabilmesinde güçlü bir araç olarak ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla çalışma, bir tekstil işletmesindeki işveren markası uygulamaları ile çalışanların duygusal bağlılığının nasıl geliştiği ve bu iki kavram arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadaki genel sınırlılık ise, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeye özgü olmasıdır. Çalışma, merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin çeşitli illerinde mağazaları bulunan, tekstil sektöründeki bir işletmeyi kapsamaktadır. Araştırmanın evrenini, 2020 yılında İstanbul ilinde bulunan tekstil sektöründeki bir işletmenin 227 çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ise 205 çalışana ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre elde edilen veriler ise SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda işveren markası uygulamaları ile örgütsel bağlılığın alt boyutlarından biri olan duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
İşveren Markası, Örgütsel Bağlılık, Çalışan Değer Önermesi, Duygusal Bağlılık

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri