Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARDA KONUŞMA KAYGISININ PSİKOLOJİK KIRILGANLIĞA ETKİSİ

Öz: Çalışmanın amacı, Takım sporu ile bireysel spor yapan sporcularda konuşma kaygısının psikolojik kırılganlığa etkisinin incelenmesidir. Çalışmada takım ve bireysel spor yapan 18-27 yaş arası 219 gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılardan blok rastgeleştirmeye uygun olacak bir şekilde, serbest zamanlarında veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen, 7 sorudan oluşan demografik bilgi anketi ikinci bölümde, takım ve bireysel sporcuların psikolojik kırılganlık düzeylerini belirlemek için Sinclair ve Wallston psikolojik kırılganlık ölçeği son bölümde ise takım ve bireysel sporcuların konuşma kaygılarını ölçmek için Yaman ve Sofu (2013) tarafından geliştirilen Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya bireysel spor yapan 124 (kadın 24, erkek 76), takım sporu yapan ise 95 (kadın 43, erkek 52) katılımcıdan oluşmuştur. Cinsiyetin psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısı üzerindeki etkisi hesaplanmamıştır (p> 0.05). Spor türü ile psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısı arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Boy uzunluğunun psikolojik kırılganlık ile arasında anlamlı farklılık görülürken (p<0,05), konuşma kaygısında anlamlı farklılık hesaplanmamıştır (p>0,05). Yaş ile psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısı arasında anlamlı farklılık hesaplanmamıştır (p>0,05). Vücut ağırlığı ile psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısının karşılaştırılmasında ise psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısının vücut ağırlığı ile arasında anlamlı farklılık hesaplanmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, Takım sporu ve bireysel spor yapmanın sporcuların cinsiyet, spor türü, vücut ağırlığı, yaş ile psikolojik kırılganlık ve konuşma kaygısı üzerinde benzer etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Buna karşılık boy uzunluğunun psikolojik kırılganlık düzeyine etkisi olduğu görülmüştür.Keywords
Konuşma Kaygısı, Spor, Psikolojik Kırılganlık

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri