Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AFET/AFET RİSKİ BAĞLAMINDA KÖY YERLEŞİMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ

Ülkemizde yaşanan afetler, plansız yerleşmeler, dayanıksız malzeme kullanımı gibi pek çok etkene bağlı olarak öncelikle köy yerleşimlerini etkilemekte ve oldukça büyük zararlar meydana gelmektedir. Köy yerleşimlerinin düşük nüfus/nüfus yoğunluğu, düşük sayıdaki konut varlığı, sorunun kentlerdeki gibi büyük çaplı olmaması, bu yerleşimlerin daha az dikkate alınmasının altında yatan temel etkenlerdir. Bu araştırmanın amacı, afet/afet riski bağlamında köy yerleşimlerini içeren mevzuatın, hukuki ve yasal düzenlemelerin incelenerek konuya ilişkin yasal/yönetsel çerçevenin ortaya konulması ve değerlendirilmesidir. Yasal/yönetsel düzenlemeler tarihsel süreçte ele alınarak irdelenmiştir. Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen ve yüksek lisans tezi olarak tamamlanan 2017/TP037 nolu projenin verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.Keywords
Afet, Afet Riski, Köy Yerleşimleri, Mevzuat, Afet Mevzuatı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri