Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNSANİ GELİŞME ENDEKSİNE GENEL BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Ülkelerin kalkınmasının yalnızca büyüme ve ekonomik gelişmişlik düzeyiyle ölçülmesinin eksik olacağı düşüncesiyle, insanı temel alan ölçüm tekniklerine başvurulmuştur. Bu noktada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme- UNDP) için üç unsur; gelir, sağlık ve eğitim göstergeleri dikkate alınarak, ülkeler arası kalkınmışlık düzeylerini karşılaştırabilmek amacıyla İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index- HDI) oluşturulmuştur. Yaşam süresinin artması, eğitim seviyesinin yükselmesi, kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın artması bir ülkenin gelişme endeksinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada İnsani Gelişme Endeksinin ne anlama geldiği, unsurları ve Türkiye'nin gelişme raporu incelenecektir. Amaç, insani gelişme endeksinin insanlar için daha iyi bir yaşama ve gelişmişlik düzeyine ulaşmasında yol gösterici nitelikte olduğunu yansıtabilmektir.Keywords
İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İnsani Gelişme Raporu.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri