Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POLONYA POSTER OKULU EKOLÜNÜN GRAFİK TASARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN YORUMLANMASI

Polonya Posterler Okulu olarak anılan akım, II. Dünya Savaşı'nın sonunda ortaya çıktı ve soğuk savaş döneminde doruğa ulaştı. Bu akım, 1950'ler ve 80'ler arasında zekice yaratılan eserlerin birikiminden oluşan bir fenomen olarak ta tanımlanabilir. Afiş tasarımında kendine has duyarlı üslubuyla Polonyalı sanatçılar, sosyal baskıcı dogmayla çelişen sanat eserleri ortaya koydular. Ağırlıklı olarak izleyiciyi ilgilendiren ve elinde tutan bir çalışma oluşturma niyeti ile araçlarına yaklaştılar. Polonya poster okulu akımı, grafik tasarımın tarihsel serüveninde, grafik tasarımın rönesansı olmuş ve ortaya koydukları çalışmalar, kalıcı ve önemli bir etki oluşturmuştur. Resmin estetik değerlerinin, yalın anlatımlara dönüştürüldüğü afiş tasarımlarının hala beğeniliyor olması bu ekolün grafik tasarım alanında özel bir yeri hak ettiğinin en önemli göstergesidir. Polonya’nın o yıllarda poster üretimi için gerekli ortam koşullarına sahip olmamasına karşın zirve yapması çok manidardır. Bu şaşırtıcı durum akademik açıdan analiz edilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. Makalede; Polonya poster okulu ekolünün oluşumu, yapısı ve eserlerinin kendine has üslubu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmelerden yola çıkılarak kategorik genellemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bu kategorik sınıflandırma ile ekolün genel hatları ile karakteristik haritasının çıkarılması hedeflenmiştir.Keywords
Poster, Polonya poster okulu, grafik tasarım

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri