Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞİTME ENGELLİ KADIN OLMAK

Engellilik, fiziksel, bilişsel, zihinsel, duyusal, duygusal, gelişimsel veya bireyin günlük yaşamında "normal" olarak kabul edilen şeye katılma kabiliyetine kısıtlama getiren bazı kombinasyonların bir sonucu olarak tanımlanabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre; engellilik bir insan hakları meselesidir. Çünkü engelli bireyler; engellilikleri nedeniyle sağlık hizmetlerine, istihdama, eğitime veya siyasi katılıma eşit erişim sağlayamamaktadırlar. Engelli insanlar engelleri nedeniyle haysiyet ihlallerine, şiddet, taciz, önyargı veya saygısızlığa maruz kalmaktadırlar. Engelli kadınlar ise engelli erkeklere ve yaşlılara göre daha savunmasızdırlar. Yapılan çalışmalarda engelli kadınların; meme ve rahim ağzı kanseri açısından herhangi bir engeli olmayan kadınlara göre daha düşük oranlarda tarama hizmeti aldıkları bilinmekte, bunun yanı sıra üreme sağlığı, cinsel sağlık alanında sorunlar yaşadıkları, sağlık hizmetlerine yeterli miktarda erişemedikleri görülmektedir. İşitme engelli kadınlar da diğer engelli kadınlarla benzer olarak; kadın sağlığı sorunları yaşamakta, tarama programlarına katılamamakta ve diğer sağlık hizmetlerine erişimde de zorluklar yaşamaktadırlar. Farklı engeli bulunan kadınlara göre işitme engelli kadınlar ek olarak iletişim sorunları yaşamakta, şiddete maruz kalmakta ve şiddetle baş etmekte, yaşadıkları şiddeti bildirmekte zorlanmaktadırlar. Ayrıca; eğitime erişememe ve yetersiz istihdam işitme engelli kadınların yaşadıkları sorunlar arasındadır. Sonuç olarak; yaşadıkları iletişim problemleri nedeniyle sağlık hizmeti alma konusunda sorun yaşayan, sağlık sorunları anlaşılamayan ya da yanlış anlaşılan bu kadınlara hizmet veren sağlık çalışanları bakım, izlem ve eğitim faaliyetlerini gözden geçirmelidir. Kadın sağlığı hemşireleri üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında işitme engelli kadınların ihtiyaçlarının farkında olarak, hasta bakım, izlem ve hasta eğitimlerini işitme engelli kadınları da dikkate alarak düzenlemelidirler. Sağlık çalışanları arasında işaret dili eğitimleri yaygınlaştırılmalı ve sağlık kurumlarında, işaret dili bilen personeller belirlenerek hastalara danışmanlık hizmeti verilmelidir.Keywords
işitme engelli, engellilik, engelli kadın, sağır kadın

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri