Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EN SON ÇARE İLKESİ DOĞRULTUSUNDA ÇOCUK MAHKEMELERİNE İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun “Temel İlkeler”i düzenleyen 4. maddesinin İ bendinde; Çocuk Mahkemeleri’nin, çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare ilkesi olarak başvurmaları kabul edilmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Yaş Küçüklüğü”nü düzenleyen 31. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında ise; hukuka aykırı fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup aynı zamanda işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğine haiz çocuklar hakkında ancak indirim yapılmak suretiyle ceza yaptırımının uygulanabileceği düzenlemiştir. Çocuğun hukuki statüsü bir yana, sadece hususi varlığı ile ilgili durumu dahi dikkate alındığında; özgürlüğü kısıtlayıcı yaptırımlara en son çare ilkesi olarak başvurulması gerektiği, Kanun’un ilgili düzenlemesinin atfı ile de tartışmasız iken; TCK’nun 31. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının bu ilke ile çakışması nedeniyle çocuk mahkemeleri eliyle çocukların, somut vakalar neticesinde telafisi mümkün olmayan hukuki yaptırımlarla karşılaşması kaçınılmaz olmaktadır. Halbuki, Kanun’un “Amaç” başlıklı 1. maddesinde, Kanun’un amacının; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle çalışmada, çocuk mahkemelerinin kuruluşu ve işlevi üzerinden, TCK’nun 31. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının ceza sorumluluğu olan çocuklar açısından doğrudan ceza yaptırımını öngörmesi karşısında, Kanun’un 4. maddesinin İ bendinde düzenlenen ‘Çocuklar Hakkında Özgürlüğü Kısıtlayıcı Tedbirler İle Hapis Cezasına En Son Çare Olarak Başvurulması’ ilkesi ile çakışma neticesinde Kanun’un amacına ters düştüğü ve mevzuatın yetersiz kaldığından bahisle bir değerlendirme yapılmıştır.Keywords
Çocuk Koruma Kanunu, Yaş Küçüklüğü, En Son Çare İlkesi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri