Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERN GENÇLİK, DİN VE TASAVVUF

Yetkinlik itibarıyla gençlik evresi birçok mesuliyet ile birlikte dini mükellefiyetlerin de başladığı dönemdir. Dini sorumluluğun akıl ile olan ilişkisinden hareketle bedensel, ruhsal ve akli yönden olgunlaşmanın başladığı gençlik dönemi Müslümanlık algısı açısından son derece önemlidir. Bedensel gelişimin ruhi tekâmül ile paralel ve ahenkli gelişmesi sağlanamadığı takdirde gençlerde psikolojik, sosyolojik ve kamusal bir takım riskli izlenim ve motivasyonların yerleştiğini görürüz. Modernizm ile birlikte yaşantımızdaki tesiri azalsa da din olgusunun yadsınamaz bir ruhsal güç olduğu modernitenin kurucuları tarafından geçte olsa kabul edilmiştir. Dinin insanlık tarihi kadar eski bir geçmişse sahip olması bu teyitin ötesinde dinin, insanın bizatihi kendisini tanıması için zengin bir kaynak olduğunu gösterir. Dinlerin özünü dışa vuran mistik tarafları insan için daima daha kuvvetli tesir uyandırmıştır. Dış dünyaya dair taze gözlem ve tecrübeleri olan gençlerin dinlerin mistik gücünden bigâne kalmaları beklenemez. İslam dininin mistik yorumu olan tasavvuf, fütüvvet ve ahilik geleneği ile gündelik yaşantılarında inanç uygulamalarının yanı sıra gençlerin gönül ve ruh dünyalarının arzu edilen tarzda şekillenmesi için uygulamalar ortaya koymuştur. Tasavvufi yorum gençlerin din ve dünya işlerinin aşkın bir bilinç kuşağından yükselerek ahlaki ve toplumsal ahenge sunduğu katkılar medeniyetleşme sürecini beslemiştir. Çalışmamızda büyük oranda sorunsallaşan gençliğin, doğru din ve tasavvufi algısıyla buluşturulduğunda geçmişte olduğu gibi özlenen medeniyetin temel belirleyicisi ve taşıyıcı olabileceği savunulmuş, örnekler sebep-sonuç eşliğinde istifade sunulmuştur.Keywords
gençlik, din, tasavvuf, modernizm, ahlak

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri