Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURLARINA YAKLAŞIM VE TERAPÖTİK SÜREÇ

Bireylerin yaşam boyu gelişim dönemlerinin her biri kendi içerisinde önemli dinamikler ve ihtiyaçlar barındırır. Çocukluk döneminin diğer gelişim dönemlerinden önemli bir farkı ise gerek kronolojik olarak tüm dönemlerden önce gelmesi gerekse de bu dönem yaşantılarının kalitesinin sonraki dönemler üzerindeki etkisinin inkâr edilemez olmasıdır. Çocukluk çağı olumsuz yaşantıları içerisinde en önemlilerden biri de çocuğun farklı şekillerde ihmal ve istismara maruz kalabilmesi durumudur. Cinsel istismar bu yaşantılardan biri olarak, çocuğun cinsel haz amacın güdülen eylemlerde fiziksel, bilişsel ve sosyal olarak zarar gördüğü ve mağdurların kısa ve uzun vadede yaşamında önemli izler ve çoğu zaman olumsuz etkiler bırakan travmatik bir yaşantıdır. Sonuçları ve etkileri karmaşık olan bu travmatik deneyimin mağdurlar üzerindeki etkilerinin asgari düzeyde olmasını sağlamak ve bireyin sonraki yaşamında işlevselliğini korumak adına profesyoneller tarafından sahip olması beklenen terapötik yaklaşımlar önemlidir. Çalışmada literatür taraması yoluyla, cinsel istismar mağduru çocuk ve bireylerin yaşadığı travmatik ve uzun dönemli semptomlara mağdur perspektifinden değinilmiş ve profesyoneller açısından yaygın olarak kullanılan Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi ve Esnek Ardışık Oyun Terapisinin kapsamı ve içeriğine değinilerek, aynı zamanda terapötik süreçte mağdura yaklaşım konusunda farkındalık sağlanması amaçlanmış ve uygulayıcılara yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Cinsel İstismar, Mağdur, Travma, Terapi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri