Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ EĞİTİMDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ

21.yüzyıl değişen yaşam algısı, eğitim ve sanatsal çalışmalarda teknolojik olanaklardan yararlanmayı ön plana çıkartmıştır. İnternet kullanımının dünya nüfusunun yüzde 60’ına ulaşması ve teknolojik uygulamaların içeriğinin genişletilmesiyle dijitalleşme kavramı önem kazanmıştır. Fiziksel olarak ortamda var olmayan nesnelerin teknoloji aracılığıyla ortama entegrasyonuna dayanan bir sistem olarak karşımıza çıkan Artırılmış Gerçeklik (AR), öğrenmenin soyut kısmını somutlaştırma aşamasında rol oynamaktadır. Artırılmış gerçeklikte, gerçek bir mekânın veya objenin üzerine sanal bir görüntünün birleştirilmesi söz konusudur. Yaşam boyu öğrenme içeriğinin zenginleştirilmesi kapsamında hazırlanan ek bilgi yaklaşımı, teknoloji ve farklı tekniklerin getireceği yeniliklerle aktarılabilir. Eğitim ortamlarının etkileşimli uygulamalar aracılığıyla düzenlenmesi öğretmenler ve öğrenciler için daha eğlenceli bir öğrenme sürecini harekete geçirmektedir. Bu çalışma kapsamında Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının eğitim üzerinde ek bilgi sunma işlevi göz önünde bulundurulmuştur. Görsel sunum, teoriler ve süreç tasarımında eğitim sürecinin içerisine dâhil edilen AR uygulamaları öğrenmenin çok boyutlu olmasını sağlamaktadır.Keywords
Artırılmış Gerçeklik, Eğitim, Sanat

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri