Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POLİTİKANIN ESTETİKLEŞMESİ VE TEATRALLEŞMESİ BAĞLAMINDA NASYONAL SOSYALİST PROPAGANDA

Nasyonal sosyalizm, propaganda yöntem ve tekniklerinden Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin kurumsallaşmasından başlayarak etkili bir şekilde yararlanmıştır. Yeni oluşturulacak dünya düzenin merkezinde yer alan Almanya’nın politikaları yurt içine ve yurt dışına dönemin bütün propaganda araçları kullanılarak anlatılmıştır. Afişlerde bu propaganda araçlarının başında gelmektedir. Çalışmada, Nasyonal Sosyalist dönemi anlatan propaganda afişleri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan gösterge bilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen beş farklı temadaki propaganda afişleri Roland Barthes’in gösterge bilim kavramlarından yola çıkılarak analiz edilmiştir. Yine afişlerdeki teatral ögeler sahne, beden ve algı açısından yorumlanmıştır. Teatral olanla estetik olanın birleşiminin afişlerde ne gibi mesajlar verdiğine odaklanılmıştır. Yapılan analizlerde teatral ve estetik unsurla harmanlanmış propagandanın Adolf Hitler’in kişiliği üzerinden yapılandırıldığı ve liderin kişiliğinin Nasyonal sosyalist ideolojinin somutlaşmış hali olarak sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lidere ve davaya duyulan bağlılığın, gösterilecek fedakarlıkların Alman toplumunun doğal yaşam alanına ulaşmasını sağlayacak etkenler olduğuna değinilmiştir. Ayrıca afişlerde kullanılan teatral ve estetik unsurlar kitlelere birlik ve bütünlük anlamı katmanın yanında biz ve öteki ayrımını derinleştirmektedirKeywords
Propaganda, Nasyonal Sosyalizm, Estetikleşme, Teatralleşme, Göstergebilim

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri