Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A’RÂF SÛRESİ 26 - 27. ÂYETLER BAĞLAMINDA TAKVA ELBİSESİ

Örtünmek insanda yaratılıştan gelen fıtrî bir duygu ve aynı zamanda pratiği gereken bir uygulamadır. Günaha meyyal olan insanoğlu, zaman zaman çeşitli sebeplerle tesettür duygusu ve pratiğinden sıyrılmak istemekte, açık ve çıplak gezmenin yollarını aramakta, bunun meşruiyeti için kendince deliller bulmakta ve bahaneler üretmektedir. Bazıları da mesela eğitim gibi sosyal hayatın bir takım zorluklarını ileri sürerek takvâ örtüsünün önemli olduğunu, tesettürün ikinci planda geldiğini iddia etmektedirler. Dolayısıyla tesettürle ilgili âyetleri yeniden düşünmek gerekmektedir. Bu nedenle tesettür konusunda yeterince ele alınmamış “libâsu’t-takvâ” tabiri, üzerinde durulmayı hak eden bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Takvâ elbisesi diye tercüme edebileceğimiz bu tabir, örtünmenin daha ötesinde anlamlar ifade etmektedir. Çalışmamızda bu tamlamada yer alan takvâ ve elbise kavramları üzerinde durulmuş, tarifleri yapılmış, ilgili âyetlerdeki dikkat çeken hususlar ele alınmaya çalışılmıştır. Buna göre, libâs kavramının iki anlamı ortaya çıkmaktadır. Biri herkesin bildiği elbise anlamını taşıyan hakiki anlamı, diğeri de insanı her türlü maddi-manevî kötülüklerden koruyan mecazî anlamıdır. Libâs kelimesi korkmak, sakınmak, korunmak gibi anlamlara gelen takvâ kelimesiyle tamlama oluşturmaktadır. Takvâ örtüsü ise, insanı her türlü çirkinliklerden, kötü ahlak görüntülerinden koruyan manevî bir elbisedir. Tesettür ameliyesi yalnızca belirli elbiseler giyinmekle gerçekleşmez. Daha da ötesi, vücudun gerekli yerlerini örterken aynı zamanda takva duygusu esas alınarak kalbin ve ruhun kötülüklere, gözün ve kulağın günahlara karşı kapatılmasıdır. Bunun için de zahiri elbise yetmemekte, takva elbisesi gerekmektedir. Günlük giysisi ile takvâ elbisesini birlikte kuşanan bir kimsenin, kalbinde sürekli bir örtünme hissi taşıyarak bu konuda şeytanı ile ölünceye kadar mücadelesini devam ettirmesi gerekmektedir. Çünkü şeytan insanı bu konuda sürekli rahatsız etmekte, açılmayı ve tesettürü terk etmeyi salık vermektedir. Takvâ örtüsünü bürünen insan, şeytana karşı amansız mücadelede büyük ilerleme kat edecektir.Keywords
Tefsir, Takvâ, Tesettür, Elbise, Şeytan

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri