Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÖÇÜN SİYASAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Göç, farklı nedenlerle ortaya çıkan ve insanların yaşadıkları yerden başka bir yere taşınmasını ifade eden hareket sürecidir. Bu süreç, başlangıç ve sonuç merkezlerinde bazı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Göç, her şeyden önce bireye yeni bir yaşam alanı sağlamaktadır. Bireyin duygu, düşünce ve davranışları, yeni mekânın değerlerine göre farklılaşmaktadır. Bu değişiklikler arasında, siyasal davranışlar da bulunmaktadır. Göç edilen yerdeki siyasal kültür ve siyasal tercihleri etkileyen faktörlerin başkalaşması yaşanan değişikliğin ana faktörleri olarak görülmektedir. Birey, hayatın her alanında olduğu gibi zaman zaman siyasal alanda da tercihte bulunmaktadır. Siyasal tercih, dar kapsamda oy verme, geniş kapsamda ise siyasetin her aşamasında seçimde bulunma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tercih süreci, gerek yönetim sisteminin gerekse sosyal hayatın sürdürülebilirliği ile yakından ilişkilidir. Çünkü birey, siyasal alanda yaptığı tercihle, kim tarafından ve nasıl yönetileceğine karar vermektedir. Ayrıca, yönetimin karakteristik özelliği, bireysel ve toplumsal hayata da doğrudan yansıyacaktır. Bu çalışmada göç eden bireylerin, süreç sonrası yaşadıkları siyasal davranış değişikliklerini konu edinmektedir. Göç eden bireylerin siyasal davranışlarında yaşanan değişimler incelenmiştir. Yüz yüze anket tekniğinin uygulandığı çalışmada, Bayburt’tan İstanbul’a göç etmiş kişiler örneklem seçilmiştir. Çalışmanın amacı, göç ile siyasal davranışlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak, göçün siyasal davranışları etkilediği sonucuna ulaşmaktır. Nitekim çalışma sonucunda hipotezler ışığında hedeflenen sonuca ulaşılmıştır. Göçün siyasal davranışlar üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.Keywords
Göç, Siyasal Tercih, Siyasal Davranış, Bayburt, İstanbul

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri