Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A2 DÜZEYİ «LE NOUVEAU TAXI 2» DERS KİTABINDAKİ KÜLTÜREL ÖĞELERİN SUNUMU

Dil, kültürün yayılmasını ve toplumdan topluma aktarılmasını sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. Bu durum, yabancı dil öğretimi içinde geçerlidir. Zira yabancı dil öğretimi süreçlerinin kültürden bağımsız olması düşünülemez. Fakat kültürel öğelerin çok çeşitli olması nedeniyle, öğretimi yapılan dile ait kültürel öğelerin, sadece ders sırasında ve ders araç-gereçleriyle aktarılması mümkün değildir. Buna karşın ders kitapları, dil ve kültür öğretiminin sistematik bir biçimde sürdürülebilmesi için yaygın bir biçimde kullanılan araç-gereçlerdir. Çünkü ders kitapları, amaca ve yönteme uygun zengin, albenili ve görselli içerikleriyle hedef dilin kültürel öğelerini öğrenenlerle buluşturmayı amaçlayan materyallerdir. Nitekim kültürel öğelerin öğretimi, yabancı dil öğretiminde başvuru kaynağı olarak kabul edilen Avrupa Ortak Başvuru Metninde geniş bir biçimde yer alır. Bu çalışmada A’ düzeyi Fransızca öğretimi ders kitabı “Le Nouveau Taxi 2”deki kültürel öğeler, doküman incelemesi yöntemiyle ve OBM’deki ölçütler çerçevesinde öğrenenlere nasıl aktarıldığı incelenmiştir. Kitabın eğitsel içeriğine serpiştirilen sosyokültürel öğelerin, öğrenenlerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun biçimde sunulduğu, ayrıca içeriğin, hedef kültürü öretmede yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yabancı dil Fransızca, ders kitabı, kültür, kültürel öğeler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri