Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ AFYON MÜZESİ’NDE BULUNAN TYKHE GRUBU ADAK HEYKELCİKLERİ

Bu çalışmanın konusunu Afyon Müzesi’nde bulunmakta olan Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait dört adet Tykhe adak heykelciğidir. Afyon Müzesi’nde sergilenen Tykhe heykelciklerinin tipolojik, stilistik ve ikonografik değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu stilistik karşılaştırmalar sonucunda heykelciklerin M.S. 2. yüzyıl ile erken 3. yüzyılın içerisinde yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu heykelcikler nitelik ve kalite açısından değerlendirildiğinde; ayrıca stil ve işçilik açısından benzerlikler bulunduğundan Dokimeon atölyesine ait olduğu görülmektedir. Heykelcikler kentte yerel kutsal alanların varlığını göstermektedir. Heykelciklerin değerlendirilmeleri ışığında yerleşim yerinde Tykhe’ye ait inanç yapısı ve adak kültürü olduğu görülmektedir.Keywords
Afyon Müzesi, Adak Heykelciği, Tykhe

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri