Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


11 EYLÜL SONRASI AMERİKAN DIŞ POLİTİKASININ TERÖRİZMLE MÜCADELE ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Amerikan dış politikası tarih boyunca değişim göstermiş esnek bir dış politikadır. Özellikle değişen başkanların Amerikan dış politikasındaki değişime etkisinin oldukça büyük olduğu söylenebilir. Yayınladıkları doktrinler çerçevesinde dış politikada bireysel bir şekilde söz sahibi olan başkanlar, ABD’nin dış politika faaliyetlerini büyük ölçüde etkilemektedirler. Bu şekilde bir esnekliğe sahip olan Amerikan dış politikası, içine girilen hemen hemen her dönemde değişiklik göstermiştir. Özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından başkan George W. Bush dönemi itibariyle ise Amerikan dış politikası büyük bir değişim içine girmiştir. Öyle ki önceden izolasyon, dünya savaşları, soğuk savaş, küreselleşme gibi temel kavramlar çerçevesinde seyreden Amerikan dış politikası, bu tarihten itibaren büyük ölçüde terörizmle mücadele şeklini almaya başlamıştır. Başkan Bush döneminde başlayan ve Obama ve Trump yönetiminde de varlığı devam eden terörizm olgusu, Amerikan dış politikasının belirlenmesinde büyük rol oynamıştır. Bu çalışmada, Amerikan dış politikasının terörizmle mücadele yaklaşımı, başkanların değişen politikaları çerçevesinde ele alınmıştır.Keywords
: Amerikan Dış Politikası, Terörizm, Terörle Mücadele, AUMF, Küreselleşme.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri