Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ULUSLARARASI GÖÇMEN AĞLARI ÇERÇEVESİNDE 1990 SONRASINDA IRAK’TAN TÜRKİYE’YE TÜRKMEN GÖÇÜ

Göç çalışmalarına yönelik ilgi bütün dünyada her geçen gün artmaktadır. Türkiye göç hareketlerinin etkilerini çok uzun süredir hisseden bir ülkedir Türkiye’nin insan unsurunun Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde başlayan ve Cumhuriyet’in kurulmasından sonra da eden göç hareketleriyle şekillendiğini söylemek yanlış olmaz. İlk dönem göçlerin ulus devleti tahkim etmeye yönelik iken, 1950’lerden 1990’ların başına kadar devam eden göçlerin tamamına yakını iç göç özelliği göstermiş sonraki dönemde ise dış göçler artmaya başlamıştır. Özellikle komşu ülkelerden göç alan İstanbul’a göç eden gruplardan biri de Irak Türkmenleridir. Göç ve Türkiye’ye tutunma süreçlerinde kurulan ‘göçmen ağları’ bu süreçleri kolaylaştırmaktadır. Bu makalede Irak Türkmenlerinin Türkiye’ye göç süreci ve göçmen ağları merkeze alınmaktadır.Keywords
Uluslararası Göç, Göçmen Ağları, Irak Türkmenleri

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri