Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARİHÎ VE KÜLTÜREL AÇIDAN BUHARA

Buhara, geçmişten günümüze kadar birçok tarihî, kültürel vb. faaliyetlerin yaşandığı bir şehirdir. Bundan dolayı şehir, kadim geçmişiyle Türk kültür hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Buhara şehri, tarihî, kültürel, sosyal, siyasal vb. yönlerden ele alınmaktadır. Şehrin geçmişte ve günümüzdeki durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler verilirken şehrin tarihine yön vermiş devletler, milletler hakkında bilgiler verilmiş ve bu milletlerin şehrin mimari yapısına ve kültürel yönüne katkıları hakkında genel değerlendirmelerde bulunulmuştur. Buhara şehri, sadece coğrafi konum ve tarihî ile ön plana çıkmamaktadır. Şehir İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrasında da birçok dinî faaliyete ev sahipliği yapmıştır. İslamiyet’le birlikte özellikle birçok önemli medreselerin burada faaliyetlerine rastlanılmıştır. Şehir İpek yolu güzergâhında yer almasından dolayı geçmişte ve günümüzde de önemli merkezlerden kabul edilmektedir. Kısacası bu çalışmada şehir, birçok yönden ele alınmıştır.Keywords
Buhara, coğrafi konum, tarihî-kültürel yapı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri