Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KEMAL TAHİR İLE KÖY ENSİTÜLERİNE BAKMAK: BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK

Kemal Tahir Demir (1910-1973), Türk edebiyatına kazandırdığı romanlarıyla toplumun belli bir döneme ait siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına ayna tutmuştur. Bu yönüyle yazar, Cumhuriyet dönemi edebiyatında Kemalist rejmin toplum mühendisliği politikalarına ayna tutması bakımından önemli bir yere sahiptir. Genel olarak köyü konu alan romanlarında Anadolu’daki toplum, tarih ve siyaset olaylarını; köyün sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumunu köy, kasaba, kent ve ulus ölçüsünde işleyen Kemal Tahir, özel olarak romanında Kemalist rejimin tepeden inmeci karakterini ve eğitim politikalarını Köy Enstitüleri ekseninde ele almaktadır.Keywords
Bozkırdaki Çekirdek, Köy Enstitüleri, Tek Parti Rejimi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri